May 26, 2018
  • 8:00 pm Ekološka bomba u zagrebačkim cijevima
  • 7:51 pm Najveće akvizicije na istoku
  • 7:42 pm AFERA TUNELA

Novi Liber d.o.o.
za trgovačku i izdavačku djelatnost
Zagreb, Jurišićeva 23
e-mail: info@zg.t-com.hr

Uprava poduzeća:
Ivo Goldstein
Pavle Goldstein
Sanja Petrušić Goldstein

Direktorica:
Sanja Petrušić Goldstein

Urednik:
Slavko Goldstein

Novi Liber je izdavačko poduzeće  osnovano u prosincu 1990 godine.